İleri Excel Ders İçerikleri

12 Saatlik İleri Excel eğitim içerikleri- İleri Excel eğitimi konuları

Genel Excel Kullanımı

- Belge Üzerinde hızlı hakaret etme ve Excel kısayolları
- Veri Girişinde Zaman Kazandıran Excel Teknikleri
- Bilinmeyen Excel Özellikleri

Koşullu Biçimlendirmeleri Uygulamak
- Seçilen Aralığa Koşullu Biçimlendirme Uygulamak
- En yüksek, En Düşük değerleri işaretlemek
- Listelerde Tekrar eden değerleri bulmak
- Formüle Bağlı Koşullu Biçimlendirme Uygulamak

Listeleri Sıralamak
- Yazıtipi Renklerine veya Hücre Renklerine Göre Sıralama Yapmak
- Birden Fazla Alana Göre Sıralama Yapmak
- Büyük/Küçük Harf Duyarlı ve Satırlara Göre Sıralama Yapmak

Listelerine Filtre Uygulamak
- Değiştirdiğiniz Değerlere Filtre Uygulamak
- Filtre Uygularken Birden Fazla Şart Vermek
- Filtre Uyguladığınız Alanlarda Sıralama Yapmak
- Gelişmiş Filtre Özelliğini Kullanmak
- Ölçüt Örnekleri

Verilerinizin Girdisini Doğrulamak
- Veri doğrulama ile hücrelere giriş şartları vermek
- Girdi İletilerini Belirlemek
- Hata Uyarılarını Belirlemek
- Veri Doğrulamayı Kaldırmak
- Formül Girerek Veri Doğrulama Yapmak

Excel’in Sık Kullanılan Fonksiyonları
- Topla, En Büyük, En Küçük, Ortalama
- E-Topla, Eğersay fonksiyonları ile şarta bağlı işlemler yapmak
- Eğer Fonksiyonu ve İç İçe Eğer fonksiyonu ile farklı sütunlardaki değerlere göre hesaplamalar yapmak

Tarih ve Saat Fonksiyonları
- Yıl Fonksiyonu, Ay Fonksiyonu
- Gün Fonksiyonu, Bugün Fonksiyonu
- Tamişgünü Fonksiyonu ile çalışma günlerini bulmak
- Haftanıngünü, Haftasay Fonksiyonu
- İşgünü, Uzunluk, Kırp Fonksiyonu

Excel’in Sık Kullanılan Fonksiyonları
- Düşeyara Fonksiyonunu kullanarak istediğiniz değereler ulaşmak
- Eğerhata fonksiyonu ile formüllerdeki hataları gizlemek
- Çoketopla fonksiyonu ile birden fazla şarta bağlı toplam aldırmak
- Düşeyara ve Çoketopla Uygulamaları

Alttoplamlar İle Çalışmak
- Verilerin Alt Toplamlarını Aldırmak
- Birden Fazla Alt Toplam Aldırmak
- Alttoplam İşlevini Kullanmak

Grafikler İle Çalışmak
- Yeni Grafik Özelliklerini Tanımak
- Satır ve sütunlardaki bilgileri yer değiştirmek
- Grafik Özelliklerini Kullanmak

Hedef Ara ve Senaryolar İle Çalışmak
- Hedef Ara İle aradığınız sonuca ulaşmak
- Senaryolar’ı Kullanarak farklı seçenekler üzerinde çalışmak

Metin ve Veri Fonksiyonları
- Uzunluk Fonksiyonu, Küçükharf Fonksiyonu
- Büyükharf Fonksiyonu, Soldan Fonksiyonu
- Sağdan Fonksiyonu, Parçaal Fonksiyonu
- Birleştir Fonksiyonu, Kırp Fonksiyon
- Mbul Fonksiyonu,
- Fonksiyonların İç-İçe Kullanım Örnekleri

Çözücü İle Çalışmak
- Çözücü’yü Kullanmak

Özet Tablo Raporlamaları Oluşturmak
- Özet tablo mantığını anlamak
- Özet tablolardaki alanları satır, sütun ve toplam alanlarına yerleştirmek
- Özet Tablolar ile satışların, alışların toplam içindeki değerlerini yüzdelerini bulmak
- Özet Tabloları hızlı bir biçimde biçimlendirmek
- Özet Tablo Seçenekleri ile Çalışmak
- Alan Üstbilgilerini Göstermek/Gizlemek
- Alan Listelerini Göstermek/Gizlemek
- Özet Tablodaki Verileri Yenilemek
- Özet Tablonuzun Kaynağını Değiştirmek
- Özet Tablonuzdaki Verileri Sıralamak
- Özet Tabloların Ayarlarını Değiştirmek
- Özet Tabloları Birleştirmek ve Faklı tablolardan tek tablo oluşturmak
- Dilimleyicileri Kullanmak