Excel Eğitimlerim & Excel Konuları

Excel kullanımını neden iyi bilmelisiniz?

İş dünyasında en çok kullanılan program olan Excel programını neden iyi bilmeliyiz? Şirketler neden iş ilanlarında sürekli İleri Excel bilgisi şartını koyuyor?

Excel tarihlerde ayın son günü nasıl bulunur?

Excel'de Seriay işlevini kullanarak, girilen bir tarihin, belirlediğiniz ay kadar sonrasındaki son gününü bulabiliriz.

Ankara İleri Excel Eğitimi: Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş

Teknokar Savunma ve Havacılık A.Ş.'de gerçekleştirdiğimiz İleri Excel eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eskişehir İleri Excel Eğitimi: JMS Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren JMS Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş'de gerçekleştirdiğimiz İleri Excel eğitimimiz başarıyla tamamlandı.

Ankara İleri Excel Eğitimi: Ziraat Katılım A.Ş

Ankara İleri Excel Eğitimimiz Ziraat Katılım çalışanları ile birlikte tamamladık. Ziraat Bankası Anakara Eğitim tesislerinde gerçekleşen eğitim'de İleri Excel konuları anlatıldı

Excel'de boşlukları bir üst satırdaki veri ile doldurmak

Excel'de boş hücrelere bir üsteki değeri kopyalamak, Boş hücrelerin hepsine 0 yazmak gibi farklı konularda boş hücreler ile ilgili işlemler yaparız.

Excel'de Topla.Çarpım İşlevi nasıl kullanılır?

Topla.Çarpım formülü ile iki satır veya sütundaki değerleri karşılıklı çarparak toplamak amacıyla kullanılır. Topla.Çarpım formülünü nasıl kullanırsınız.

Excel'de Birleştir ve Ortalayı Kullanmamak - Seçim Arasında Ortala Özelliği

Excel'de Birleştir ve Ortala kullanmadan, seçtiğiniz aralıkları nasıl birleştirirsiniz. Tablolarda kopyalama, yapıştırma gibi işlemlerde sıkıntı çıkaran Birleştir ve Ortalama kullanmamayı nasıl yaparsınız.

Temel Excel Eğitimi Ankara: Ziraat Katılım A.Ş

Temel Excel Eğitimimiz Ankara'da tamamlandı. Ziraat Katılım çalışanlarının katıldığı Excel eğitimine adım adım Excel'i kullanmaya başlama konuları anlatıldı

Denizli İleri Düzey Excel Eğitimi: Denib Akademi Excel Eğitimleri

Denib üye firmaların çalışanlarının katıldığı Denib Akademi Excel eğitimi 26-27 Ocak 2019 Tarihlerinde gerçekleşti.